|    |     |   +49 (0)2821 72040  |     |   DE DE |   EN EN

KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH | Kleve Weeze Emmerich

Impressum/ Datenschutz


Informatie conform de eisen van de Duitse Telemediawet (“Telemediengesetz, TMG”)

Verantwoordelijke voor de inhoud:
KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH

Vertegenwoordigd door de directie:
Claus J. Peters, Rechtsanwalt (advocaat)
Dipl. Kfm. Volker Wein, Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht (bedrijfseconoom, tevens belastingadviseur en vakspecialist voor internationaal belastingrecht)
Uwe Fransen, Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht (belastingadviseur en vakspecialist voor internationaal belastingrecht)
René Gichtbrock, Steuerberater (belastingadviseur)
Dipl.-Finw. Ingo Prang, Steuerberater (belastingadviseur)
Dipl.-Kfm. (FH) Christian Fischer, Steuerberater (bedrijfseconoom en belastingadviseur)
Dipl.-Kfm. Heiner Bongertmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (accountant en belastingadviseur)

Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB 1616

Duits BTW-nummer (UStId.-Nr.): DE173394864

Kantooradres:
Hoffmannallee 55
47533 Kleve

Telefoon: +49 (0)2821 72 04 0
Telefax: +49 (0)2821 72 04 44

Web: https://www.kpp.de/
E-Mail: info@kpp.de

Nevenvestigingen:
Kantoor Emmerich
Stadtweide 17
46446 Emmerich am Rhein
Telefoon: +49 (0)2822 69665 70
Telefax: +49 (0)2822 69665 99
E-Mail: emmerich@kpp.de

Kantoor Airport Weeze
Flughafenring 200
47652 Weeze
Telefoon: +49 (0)2837 66704 0
Telefax: +49 (0)2837 66704 4
E-Mail: weeze@kpp.de

Extern verantwoordelijk conform 55 al. 2 Duitse “Rundfunk Staatsvertrag, RStV”:
Claus J. Peters, Rechtsanwalt (advocaat)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
De beroepsmatige activiteiten worden gedekt door een vermogensschade- en een aansprakelijkheidsverzekering bij www.versicherungsstelle-wiesbaden.de
Dotzheimer Str. 23
65185 Wiesbaden

Dekkingsgebied:
Verzekerd zijn de beroepsmatige activiteiten in Duitsland, in de lidstaten van de EU, in Turkije en in de landen die deel hebben uitgemaakt van de vroegere Sovjetunie, inclusief Litouwen, Estland en Letland.

Informatie conform § 2 van de Duitse wet inzake Informatieverplichtingen (§ 2 DL-InfoV):

Beroepsaanduiding:
De wettelijke beroepsaanduidingen “Steuerberater” en “Rechtsanwalt” werden in de Bondsrepubliek Duitsland verleend.

Toezichthoudende instanties:

Steuerberaterkammer Düsseldorf

Grafenberger Allee 98
40237 Düsseldorf
Telefon: 0211 66906-0
Telefax: 0211 66906-600

E-Mail: mail@stbk-duesseldorf.de
Internet: https://www.stbk-duesseldorf.de

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf

Freiligrathstraße 25
40479 Düsseldorf
Postfach 10 42 37
40033 Düsseldorf
Telefon: 0211-49502-0
Telefax: 0211-49502-28

Email: info@rak-dus.de
Internet: www.rak-dus.deBeroepsregels:

Voor Duitse Steuerberater is de volgende wetgeving van toepassing:

 • Steuerberatungsgesetz (StBerG) (Wet inzake belastingadviezen)
 • Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB) (Uitvoeringsregeling bij de Wet inzake belastingadviezen)
 • Berufsordnung der Steuerberater (BOStB) (Beroepsregels voor Duitse belastingadviseurs)
 • Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) (Duitse wet waarin de tarieven voor belastingadviseurs zijn vastgelegd)

De beroepsregels liggen ter inzage bij de Bundessteuerberaterkammer www.bstbk.de (onder Downloads).Beroepsregels:

Voor Duitse Rechtsanwälte is de volgende wetgeving van toepassing:

 • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) (Duits reglement voor advocaten)
 • Berufsordnung (BORA) (beroepsregels)
 • Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz-RVG) (Duitse wet waarin de tarieven voor advocaten zijn vastgelegd)
 • Fachanwaltsordnung (FAO) (beroepsregels voor gespecialiseerde advocaten)

De beroepsregels liggen ter inzage bij de Rechtsanwaltskammer www.brak.de (onder: Für Anwälte → Berufsrecht).

 

Verklaring inzake gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk, en wij willen dan ook dat u zich veilig voelt als u onze internetpagina's bezoekt. Wij verwerken persoonsgegevens, die tijdens een bezoek aan onze website worden gegenereerd, een en ander volgens de wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-Datenschutz Grundverordnung, DSGVO).

Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website
Tijdens het bezoek aan onze website wordt er vanuit uw apparaat via uw browser automatisch informatie gezonden naar onze website. Deze informatie wordt vervolgens tijdelijk in een zogenoemd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij, zonder dat u daar iets voor doet, verzameld en tot het moment van automatisch wissen opgeslagen:

 • het IP-adres van de computer, waarvandaan de website wordt bezocht
 • datum en tijd van inloggen
 • naam en URL van de opgeroepen gegevens
 • de website, van waaruit onze website wordt bezocht (referentie-URL)
 • de gebruikte browser en eventueel ook het besturingssysteem van uw compuer
 • naam van de provider, die u toegang geeft tot internet

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • zorgen voor een vlekkeloze verbinding met onze website
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • analyse van de zekerheid en stabiliteit van het systeem
 • overige administratieve doeleinden

Juridische grondslag

De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens is gelegen in art. 6 al. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. De verwerking van de genoemde gegevens is nodig voor het beschikbaar maken van de website en dient daarmee ook de belangen van ons bedrijf.

Opslagduur

Zodra de genoemde gegevens niet meer nodig zijn voor het gebruik van de website, dan worden deze gewist. Het verzamelen van gegevens om de website te laten functioneren en het opslaan van deze gegevens in logfiles is voor het goed functioneren van de website echt noodzakelijk. Dientengevolge is van de zijde van de gebruiker geen bezwaar mogelijk. Een omvangrijkere opslag van gegevens kan in individuele gevallen plaatsvinden, als dat wettelijk voorgeschreven is.

Het doorgeven van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden, als:

 • zij hiervoor hun nadrukkelijke toestemming conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter. a AVG (DSGVO) hebben verleend
 • dit wettelijk is toegestaan en conform art. 6. al. 1 blz. 1 letter b AVG (DSGVO) voor het nakomen van de overeenkomst met u noodzakelijk is.
 • conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter c AVG (DSGVO) voor het doorgeven een wettelijke verplichting aanwezig is.
 • het doorgeven conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter f AVG (DSGVO) voor de borging van de belangen van het bedrijf alsmede voor de realisatie, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen, dat u er een groot belang bij heeft om uw gegevens niet verder door te geven.

Wij gebruiken cookies op onze website. Hierbij gaat het om kleine bestandjes, die uw browser automatisch genereert en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen, zodra u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of overige schadelijke software. In de cookies wordt informatie opgeslagen, die veelal verband houdt met het specifiek gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet, dat wij daardoor direct kennis omtrent uw identiteit verkrijgen. Het gebruik van cookies dient er enerzijds voor om het gebruik van ons aanbod voor u op een prettige manier te realiseren. Zo gebruiken wij zogenoemde sessie-cookies om te kunnen zien dat u bepaalde pagina's van onze website reeds heeft bezocht. Deze cookies worden na het verlaten van onze site automatisch gewist. Bovendien gebruiken wij eveneens voor de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid tijdelijke cookies, die voor een afgebakende tijd op uw apparaat worden opgeslagen. Bezoekt u onze site opnieuw om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u reeds bij ons was en welke informatie en welke instellingen u reeds heeft benut, teneinde deze niet nogmaals in te hoeven typen. Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website in statistieken vast te leggen en voor de optimalisatie van ons aanbod voor u. Deze cookies maken het ons mogelijk om bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch te herkennen, dat u reeds op onze site was. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist. De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat er telkens een waarschuwing komt, voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden, dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Juridische grondslag

Indien u ons op basis van een melding op de website (“cookie-banner”) uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, dan is de rechtmatigheid van het gebruik nog eens extra vastgelegd in art. 6 al. 1 blz. 1 letter a van de AVG (DSGVO).

Opslagduur

Zodra de via cookies aan ons verzonden gegevens voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden niet meer noodzakelijk zijn, wordt deze informatie gewist. Een omvangrijkere en langere opslag van gegevens kan in individuele gevallen plaatsvinden, als dat wettelijk voorgeschreven is.

Nieuwsbrief

Op onze website is er de eventuele mogelijkheid om u op een nieuwsbrief te abonneren. Teneinde u regelmatig een nieuwsbrief te kunnen doen toekomen, hebben wij van u de volgende gegevens nodig:

 • E-mailadres en eventueel de persoonlijke aanspreektitel

In verband met de verzending van de nieuwsbrief worden geen gegevens van u doorgegeven aan derden. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenoemde Double Opt-in-procedure, d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief pas doen toekomen, als u van tevoren uw aanmelding via de voor dit doel verzonden bevestigingsmail inclusief de daarin opgenomen link heeft bevestigd. Daarmee willen wij waarborgen, dat alleen uzelf zich als eigenaar van het aangegeven emailadres voor de nieuwsbrief kunt aanmelden. Uw bevestiging dient binnen zeer korte tijd na de ontvangst van de bevestigingsmail plaats te vinden, aangezien de aanmelding voor de nieuwsbrief anders automatisch uit onze databank wordt verwijderd.

Juridische grondslag

De verwerking van uw emailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief berust op art. 6 al. 1 letter a AVG (DSGVO).

Opslagduur

Uw emailadres wordt opgeslagen zolang uw abonnement op de nieuwsbrief loopt. Na een afmelding voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt uw emailadres gewist. Een omvangrijkere opslag van gegevens kan in individuele gevallen plaatsvinden, als dat wettelijk voorgeschreven is.

Bij de aanmelding in het afgesloten gedeelte (login)

Om de diensten in het afgesloten gedeelte van deze site te kunnen gebruiken, verwerken wij uw email en slaan wij uw emailadres alsmede een vrij te kiezen gebruikersnaam op. Op vrijwillige basis kunt u uw voornaam en overige namen opgeven bij het beheer van de gebruikers. Als u de samenwerking opzegt, dan zullen al uw gegevens op de eerstvolgende werkdag na uw opzegdatum geheel uit het systeem worden verwijderd.

Het gebruik van tracking- en analysetools

Wij maken gebruik van tracking- en analysetools om te waarborgen dat onze website optimaal en naar de behoeften van de gebruikers blijft functioneren. Met behulp van tracking-maatregelen is het voor ons ook mogelijk om statistische gegevens te verzamelen omtrent het gebruik van onze website door bezoekers en ons online-aanbod met behulp van de daardoor verkregen inzichten voor u verder te ontwikkelen. Via deze tool worden per dag de gegevens omtrent alle opgeroepen pagina's verzameld, alsmede het aantal bezoekers en hun land van herkomst. Aan het einde van een kalenderjaar worden de individuele gegevens tot een dataverzameling voor het gehele jaar samengevat. Deze gegevensverzameling bevat nog slechts het aantal opgeroepen pagina's alsmede het aantal bezoekers. Alle individuele gegevens worden gewist.

Juridische grondslag

Op grond van deze belangen is het gebruik van tracking- en analysetools conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter f AVG (DSGVO) gerechtvaardigd.

Website-analyse met behulp van PIWIK/Matomo

Wij maken gebruik van de open source-software van Matomo voor de analyse en statistische rapportages inzake het gebruik van de website. Informatie over het bezoek aan de website of het bezoek aan links op onze website wordt onder een pseudoniem (een browser-cookie, dat niet te herleiden is tot een persoon) opgeslagen om te gebruiken voor de beoordeling, verbetering en het weergeven van relevante inhoud op de website. Cookies zijn tekstbestanden, die bij het bezoek van de website op uw computer worden opgeslagen en een analyse voor het gebruik van de website door u mogelijk maken. De gegevens - IP-adres, pagina van waaruit de gegevens werden opgevraagd, datum, tijd, browsertype en browserinstellingen, besturingssysteem, de door u bezochte pagina's - worden uitsluitend geëvalueerd op webservers in Duitsland. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien uit welke stad een bezoeker van de website komt, welk type browser en welk besturingssysteem de bezoeker van de website gebruikt en welke pagina het tijdens zijn aanwezigheid op internet heeft bezocht. Geenszins kunnen de daarbij verkregen gegevens worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen ingekort, zodat de IP-adressen enkel en alleen in geanonimiseerde vorm kunnen worden verwerkt. Een ander gebruik of het doorgeven van gegevens aan derden vindt niet plaats.

U heeft de mogelijkheid om tegen te gaan dat de door u hier gebezigde acties geanalyseerd en met elkaar verbonden worden. Dit zal uw privésfeer beschermen, maar zal tevens de bezitter verhinderen om uit uw acties te leren en de bediening voor u en voor andere gebruikers te verbeteren.

Diensten van Google

Wij maken op onze website gebruik van de diensten van Google, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Door de betrokkenheid van deze diensten kunnen ook persoonsgegevens door Google worden verwerkt. Het is daarbij in bepaalde situaties niet uit te sluiten dat de informatie ook aan servers in een derde land wordt gezonden en daar wordt verwerkt.
Onder https://www.privacyshield.gov/list verplicht Google zich om zich te houden aan het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework voor wat betreft het verzamelen, het gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit lidstaten van de EU resp. Zwitserland. Google en zijn 100%-dochtermaatschappijen in de VS hebben een verklaring met betrekking tot de Privacy Shield-principes afgegeven - zie ook onder https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/. Wij hebben zelf geen invloed op welke data Google daadwerkelijk verzamelt en verwerkt. Als u zich voor het gebruik van analyse- en andere diensten bij een google-account moest aanmelden, dan kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van de instellingen van uw account aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen, zie hiervoor met name https://www.google.de/policies/privacy/partners.
Via uw cookie-instellingen en de instellingen van uw Google-account (bijv. Cookies verwijderen, blokkeren e.d.) bepaalt u zelf de mate van bescherming van uw gegevens. Nadere informatie treft u aan in de informatie met betrekking tot de gegevensbescherming van Google, die u hier kunt opvragen:
https://www.google.com/policies/privacy/. Informatie over de privacy-instellingen van Google treft u aan onder https://privacy.google.com/take-control.html.

Google Maps und Google Fonts

Deze internetpagina gebruikt Google Fonts en Google Maps, diensten van Google Inc. Het inschakelen van deze diensten vindt plaats door het aanroepen van een server, normaal gesproken een server van Google in de VS. Hierdoor wordt aan de server doorgegeven welke internetpagina u heeft bezocht. Bovendien wordt het IP-adres van de browser van het apparaat van de bezoeker van deze internetpagina door Google opgeslagen. Nadere informatie treft u aan in de toelichting omtrent gegevensbescherming van Google, die via de volgende links kan worden opgeroepen:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/

Informatie inzake het gebruik van video's

Onze website kan video's van de door Google geëxploiteerde site YouTube, van aanbieders van vaktechnische informatie zoals Deubner, DATEV etc. bevatten. Indien u één van de met video's voorziene pagina's bezoekt, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van de aanbieder van die informatie. Daarbij wordt uw surfgedrag via uw IP-adres aan de desbetreffende server medegedeeld. Dat kunt u alleen tegengaan als u de video niet oproept of zich bij YouTube-video's afmeldt van uw mogelijke account. YouTube biedt bovendien nadere informatie aan met betrekking tot de omgang met gebruikersgegevens in een eigen privacyverklaring onder:
www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Gegevens van sollicitanten

Via onze website is het mogelijk om per email te solliciteren. Als u ons uw sollicitatiegegevens toestuurt, dan is het doel van de verwerking daarin gelegen, om uit de ingezonden gegevens de meest geschikte sollicitant te vinden. De juridische basis voor de verwerking van uw emailadres is art. 6 al. 1 letter f AVG (DSGVO).

Het wissen van gegevens

Uw gegevens worden slechts bewaard totdat er een beslissing is genomen over het aan te stellen personeel. Daarna worden uw gegevens gewist.

Aanwijzingen voor het gebruik van sociale netwerken

Voor zover wij op onze website links naar externe sociale netwerken aanbieden worden deze bijvoorbeeld als logo of met de toevoeging “vind ik leuk” kenbaar gemaakt. Als deze link wordt aangeklikt, dan worden er in de regel plug-ins geactiveerd, waarop uw browser een directe verbinding met de server van het desbetreffende sociale netwerk maakt. Indien u deze link volgt en u registreert zich daar ook, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze website aan het desbetreffende sociale netwerk doorgestuurd. Het bezoek aan onze website kan in de regel door de exploitant van het sociale netwerk aan uw adres worden gelinkt en ergens in het buitenland worden opgeslagen. Op de omvang van de gegenereerde gegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken en uw rechten binnen de sociale netwerken hebben wij helaas geen invloed. Informeert u zich s.v.p. vóór uw bezoek aan een sociaal netwerk inzake de daar geldende privacyvoorwaarden.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • volgens art. 15 AVG (DSGVO) informatie omtrent uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen. Met name kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, ten aanzien van wie uw gegevens werden of worden blootgelegd, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden verzameld, alsmede over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en eventueel essentiële informatie inzake de details ervan;
 • volgens art. 16 AVG (DSGVO) onmiddellijk de correctie eisen van onjuiste of incompleet opgeslagen persoonsgegevens;
 • volgens art. 17 AVG (DSGVO) de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, voor zover het niet gaat om de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, de vervulling van een juridische verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de realisatie, de uitoefening of verdediging van juridische aanspraken noodzakelijk is;
 • volgens art. 18 AVG (DSGVO) de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt aangevochten, de verwerking onrechtmatig is, u echter het verwijderen ervan afkeurt en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter toch nodig heeft voor de realisatie, de uitoefening of verdediging van juridische aanspraken of u volgens art. 21 AVG (DSGVO) bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend;
 • volgens art. 20 AVG (DSGVO) uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat te verkrijgen of de doorzending aan een andere verantwoordelijke te eisen;
 • volgens art. 7 al. 3 AVG (DSGVO) uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dat heeft dan als gevolg dat wij de gegevensverwerking, die op basis van deze toestemming plaatsvond, niet meer mogen voortzetten en
 • volgens art. 77 AVG (DSGVO) bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende instantie in de plaats waar u gewoonlijk verblijft of werkt of daar, waar ons bedrijf is gevestigd.

Recht op bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter f AVG (DSGVO) worden verwerkt, heeft u het recht om op basis van art. 21 AVG (DSGVO) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor redenen zijn, die voortkomen uit uw bijzondere situatie of voor zover het bezwaar zich richt tegen directe reclame. Bij dat laatste heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgaaf te doen van een bijzondere situatie door ons zal worden ingewilligd. Mocht u van uw recht op herroeping of bezwaar gebruik maken, dan is een email aan ons voldoende.

Functionaris Gegevensbescherming

De heer Guido Bakenecker
microPLAN IT-Systemhaus GmbH
Spatzenweg 2
48282 Emsdetten
E-Mail: mailto:bakenecker@microplan.de
Telefoon: +49(0) 2572 9365
Telefax: +49 2572 93659821Informatie omtrent aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij hebben de inhoud van onze website met de nodige zorgvuldigheid ingericht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie geven. Volgens § 7 al. 1 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn wij volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor onze eigen inhoud. Voor beslissingen, die de gebruiker op grond van de geboden informatie treft aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Alle inhoud dient ter algemene informatie en betreft geen dienstverlening met betrekking tot zakelijk, boekhoudtechnisch, juridisch of overig advies. De inhoud is niet geschikt om een individuele advisering door ter zake kundige personen, die rekening houden met de concrete omstandigheden van de individuele situatie, te vervangen. Volgens §§ 8 tot en met 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn wij als dienstverlener niet verplicht om doorgegeven, ergens anders opgeslagen of eigen opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden, die op illegale activiteiten duiden. De verplichtingen vanuit de algemene wetgeving om dergelijke informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren blijven echter bestaan. Een eventuele aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk na het tijdstip, waarop kennis werd genomen van een concrete overtreding van de wet. Bij het bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij de inhoud per direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Vanaf onze website wordt ook naar talrijke externe inhoud op internet verwezen. De inhoud van de gelinkte internetpagina's is opgezet door instituties en/of bedrijven, waarop wij geen invloed hebben. Wij maken ons de aldaar gepresenteerde inhoud niet tot eigen inhoud. Voor het aanbod van derden nemen wij geen enkele aansprakelijkheid. Indien u op deze internetpagina of op een pagina, waarnaar wordt verwezen, bedenkelijke inhoud of inhoud die strijdig is met de wet aantreffen, dan zijn wij u dankbaar als u ons daarover informeert. Zodra er echter duidelijke aanwijzingen zijn voor wetsovertredingen, dan zullen wij onmiddellijk de link naar deze informatie opheffen.

Aansprakelijkheid voor emails

De verzending van emails aan ons vanuit onze website heeft geen tijdswerend effect. Op deze plaats geldt ook de toelichting, dat de communicatie per email via het internet onzeker is en er altijd de mogelijkheid bestaat dat vreemden de inhoud kunnen zien en de data kunnen manipuleren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om begrip, dat wij noch aansprakelijk zijn voor de inhoud noch voor de manipulatie van de inhoud van emails. Wij treffen bij ons op kantoor alle passende maatregelen om ons tegen virussen te beschermen. Vanwege het wederzijdse belang van een consistent verloop van de communicatie verzoeken wij u om gebruik te maken van antivirussoftware en om bestandjes, die aan emails hangen, vóór het verzenden of openen ervan met een antivirusprogramma te controleren, aangezien wij voor schade hierdoor niet aansprakelijk zijn.

Copyright

De layout van de homepage, de gebruikte grafieken en foto's, de verzameling zowel als de individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, ook die van de fotografische weergave, de vermenigvuldiging en de verspreiding door middel van een bijzonder proces (bijvoorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers en datanetwerken), ook gedeeltelijk, behouden wij ons voor.

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen - informatie volgens §§ 36 en 37 van de Duitse Wet inzake het beslechten van consumentenzaken (“VSBG”)

Aan een procedure ter beslechting van verschillen bij een consumentenorganisatie nemen wij niet deel. De toezichthouders, die op ons bedrijf toezien, bemiddelen op verzoek bij geschillen, bijv. naar aanleiding van een declaratie van honoraria of het niet afstaan van stukken, tussen de leden van de Kamer en haar opdrachtgevers. Het gaat hierbij dan om een mediationprocedure. Aan andere procedures voor bemiddeling nemen wij niet deel. De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor buitengerechtelijke online-beslechting van geschillen als het gaat om consumentengeschillen betreffende verplichtingen uit overeenkomsten, uit koop- en dienstverleningsovereenkomsten, die online werden afgesloten. U kunt dit platform onder de volgende link bereiken:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

WEB-layout, design en realisatie

Wollschläger GbR
Auf dem Sonnenberg 42
50389 Wesseling
Telefoon +49 2236 88 00 8 0
Mobiele telefoon +49 177 5367946
www.wollschlaeger-gbr.de

Herkomst van de afbeeldingen

"Home": fotolia.com 128179424 © Jürgen Hüls (brug Emmerich)
istockphoto.com 503566221 (brug Nimwegen)
pixabay.com (brug Rotterdam)
"Grensoverschrijdende werkgever": istockphoto.com  503566221 (brug Nimwegen)
"Digitale inhoud": pixabay.com
"Particulieren": fotolia.com 141867579 © Tobias Arhelger
Footer (Video): pixabay.com
Kerstmotief startpagina: fotolia.com 18100241 © Tobias Arhelger Alle overige foto’s: KPP