|    |     |   +49 (0)2821 72040  |     |   DE DE |   EN EN

KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH | Kleve Weeze Emmerich

NieuwsDirecte hulp voor kleine ondernemers in Nordrhein-Westfalen i.v.m. Corona (NRW-Soforthilfe 2020)

Sinds 27-03-2020 is het als kleine ondernemer mogelijk directe hulp van het land Nordrhein-Westfalen te ontvangen. De aanvraag kan digitaal ingediend worden via de link op:

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020

Voorwaarden voor de hulp:
Grote problemen met liquiditeiten, financiering en bedrijfsvoering, als gevolg van Corona. Dit wordt verondersteld, indien

  • er in de maand, waarin de aanvraag wordt gedaan, sprake is van een daling van omzet resp. honoraria van minstens 50% ten opzichte van de gemiddelde maandelijkse omzet (berekend over de huidige maand en de twee voorafgaande maanden) ten opzichte van vorig jaar.

    Een rekenvoorbeeld: gemiddelde omzet over januari tot en met maart 2019: 10.000 Euro, huidige omzet van maart 2020: 5.000 Euro.

of

  • het bedrijf werd op aanwijzing van de autoriteiten vanwege de Corona-crisis gesloten

of

  • de aanwezige middelen zijn niet voldoende om de kortlopende schulden van de onderneming (bijv. huur, kredieten voor bedrijfsruimten, leasetermijnen) te betalen (= financieringsprobleem).

Als je meerdere bedrijven hebt, kun je dan voor elk bedrijf een toelage voor directe hulp krijgen? Als het hierbij gaat om een bedrijf dat verbonden is met een ander bedrijf, dan moet de financiering worden beoordeeld voor het gehele bedrijf als groep.

Het blijft natuurlijk afwachten, of er nog aanpassingen zullen worden gedaan bij het nu gepresenteerde model.

Als er overigens een toelage wordt toegekend, dan zal deze bij de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer) voor het komende jaar in de winst worden meegenomen.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-corona-soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (PDF)


Einde van de overgangsregeling van de EU-verordening 1408/71 – noodzaak van de nieuwe bepaling van de socialezekerheidspositie van werknemers met grensoverschrijdende arbeidscontracten van vóór 01-05-2010

De oude EU-verordening 1408/71 ter coördinatie van de sociale zekerheid tussen de EU-staten, EER- staten en Zwitserland werd op 01-05-2020 vervangen door de EU-verordening 883/2004. Hierin werd voor bestaande arbeidsovereenkomsten een overgangsperiode van 10 jaar overeengekomen, waarin de oude verordening nog toegepast kon worden. Dit is van toepassing op arbeidsovereenkomsten, die op 30-04-2010 al afgesloten waren en nog steeds ongewijzigd bestaan.

De overgangsperiode eindigt op 01-05-2020. Dan dienen alle oude arbeidsovereenkomsten onder de regelingen van de EU-verordening 883/2004 getoetst te worden. In vele gevallen kan dit leiden tot wijziging van de sociale zekerheid. De verwachting is dat dit in het bijzonder in sectoren een rol zal spelen, die onder de oude verordening bijzondere bepalingen hadden, zoals de transportsector.

We adviseren, alle relevante arbeidsovereenkomsten te toetsen en de sociale zekerheidsposities van de werknemers opnieuw te toetsen. Graag zijn we hierbij en bij de aanvraag van nieuwe A1 verklaringen behulpzaam.


Grensoverschrijdende gevolgen van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Als gevolg van deze wet wordt een aantal groepen ambtenaren toekomstig beschouwd als werknemer. Hierbij behoren onder meer werknemers die in het onderwijs en andere publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld gemeentes) werkzaam zijn.
Met name in grensoverschrijdende gevallen kan de wetswijziging leiden tot ingrijpende wijziging van de sociale verzekeringspositie van een werknemer. De werkgever wordt hierdoor geconfronteerd met de regels voor sociale zekerheid van andere landen.

Wij adviseren u om in voorbereiding op deze wijzigingen de gevolgen hiervan voor alle werknemers te toetsen, die woonachtig zijn in een ander land en/of in dienst van een tweede werkgever in een ander land. Graag begeleiden we dit proces en staan bij vragen ter beschikking.


Wijziging btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Elke eenmanszaak en zelfstandige in Nederland heeft met ingang van 01-01-2020 een nieuw btw-identificatienummer ontvangen. Om de privacy beter te beschermen heeft men het BSN nummer uit dit nummer verwijdert.
Deze btw-nummers moeten door alle ondernemers worden gebruikt voor alle externe communicatie. Houd er dus rekening mee dat elke factuur die vanaf 1 januari 2020 wordt uitgegeven het nieuwe BTW nummer dient te bevatten.

Ontvang je als onderneming van een eenmanszaak of zelfstandige uit Nederland vanaf 2020 een factuur, toets dan via http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ of deze het goede nummer al bevat.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.


Transparantieregister

Het nieuwe Duitse transparantieregister(“UBO-register”) verplichtingen vanaf 1 oktober 2017.


Service

Bel me terug