Onze Diensten

GmbH oprichten in één dag

De GmbH is de meest gebruikte rechtsvorm voor dochterondernemingen in Duitsland, zoals de B.V. in Nederland.

 • U heeft een one-stop-shop op de dag dat u de GmbH opricht. De notaris en de bank komen naar u toe bij ons op kantoor. Wij bereiden alle documenten tevoren voor.
 • U ontvangt: akte van oprichting in afstemming met notaris, inschrijving bij gemeente en Industrie- und Handelskammer (IHK) en fiscale registratie. Indien gewenst, bieden we ook aan: een standard aanstellingscontract voor de directeur en de opening van een bankrekening.
 • We bieden alle administratieve diensten aan daarna nodig voor de GmbH. Daarbij doen we niet alleen boekhoudingen, salarisadministratie en jaarrekening, we verzorgen ook het vestigingsadres en kunnen vergaderruimte, opslagruimte en logistieke dienstverlening aan u bieden.
 • Wij regelen alles met u in één dag hier in Kleve.

Ondernemer

U bent met uw onderneming in Nederland gevestigd. Mogelijk exporteert u al goederen of diensten naar Duitsland of bent u van plan dit in de toekomst te doen. Misschien bent u toe aan een tweede stap: een Duitse vestiging. Voor de specifieke vraagstukken die zich voordoen indien u zaken doet in Duitsland, heeft u behoefte aan een adviseur ter plaatse die uw belangen begrijpt en die bekend is met de lokale wetgeving.

Als specialist voor grensoverschrijdend belastingadvies Nederland-Duitsland staan we u graag als betrouwbare partner ter zijde. Bovendien ondersteunen we de feitelijke oprichtingen en vestiging van uw bedrijf. Niet alleen fiscaal en juridisch, maar ook feitelijk via ODG (Over de grens).

 • Advies betreffende opties voor toegang tot de Duitse markt en de keuze voor de toepasselijke beste ondernemingsvorm (verkoop vanuit Nederland, vaste inrichting, maatschap/vennootschap)
 • Voorbereiding van ondernemingsoprichting en begeleiding bij ondernemingsopvolgingsvraagstukken
 • Ondersteuning bij de communicatie betreffende fiscale en financiële vraagstukken met overheidsinstanties of derden
 • Begeleiding en advies van bedrijfscontroles
 • Advies betreffende een calamiteitendraaiboek voor uw bedrijfsvoering
 • Begeleiding van vastgoed- en logistiekondernemingen
 • Bovenstaande altijd in samenspraak met uw Nederlandse adviseur

Voor de Duitse zijde:

 • Financiële boekhouding incl. BTW en IC aangiftes
 • Registratie voor afdracht btw in Duitsland incl. btw-aangiftes en jaaraangifte
 • Verzoeken om teruggaaf van voorbelasting
 • Handelsrechtelijke en fiscale jaarrekeningen
 • Publicatiestukken
 • Aangiften vennootschaps-, bedrijfs- en omzetbelasting
 • Aangiften inkomstenbelasting
 • Aangiften successie- en schenkingsbelasting
 • Restitutie van Duitse bronbelasting

Wij bieden meer dan alleen administratieve diensten voor uw Duitse GmbH. Onze joint venture ODG (over de grens) biedt services zoals een Duits postadres, logistieke ondersteuning, mail- en postservice, vergaderruimte, kantoorruimte, en meer.

www.overdegrens.de

Werkgever Loonadvies

Het komt vaak voor dat uw werknemer in Duitsland woont en voor u werkt. Het kan zijn dat hij of zij ook nog een baan in Duitsland heeft. Of heeft u een werknemer die u in Duitsland voor u laat werken? De EU regelt de vrije toegang van personen, maar de fiscale en juridische gevolgen zijn steeds weer anders. Ook daar helpen we u bij. Waar moet loonbelasting worden afgedragen, waar sociale premies? Waar is de werknemer verzekerd? Welk arbeidsrecht is van toepassing?

We stellen vast welke regels van toepassing zijn en zorgen er samen met uw Nederlandse accountant of het Nederlandse loonbureau voor dat het juiste land de juiste afdrachten ontvangt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

 • U levert de mutaties aan op de manier die het beste bij u past en ontvangt binnen de afgesproken termijn de volledig verwerkte administratie retour.
 • Wij verzorgen eveneens de (digitale) output helemaal naar uw individuele wensen.
 • De digitale gegevensuitwisseling en het implementeren van een online loon- en salarisadministratie is standaard, evenals de im- en export naar Excel.
 • De loonadministratie bouw is een complex vakgebied met veel wet- en regelgeving.
 • Wij zijn gespecialiseerd in het verlonen van de CABRTV Bau (Cavoor de Bouwnijverheid Duitsland) met alle bedrijfstakeigen regelingen als de SOKA Bau, minimumloon en het Arbeitnehmer-Entsendegesetz.
 • Het algemeen minimumloon kan gevolgen hebben voor uw organisatie. Het geeft werknemers het recht op een uurloon van minstens 9,50 € bruto. Bij toepassing van een CAO kan dat uiteraard meer zijn.
 • Ook buitenlandse bedrijven moeten zich aan de minimumloonwet houden, als hun werknemers in Duitsland komen werken. De Duitse wetgever heeft omvangrijke meldings- en documentatieplichten aan buitenlandse bedrijven opgelegd.
 • Vallen uw werknemers onder de minimumloonwet?
 • Hoe wordt de minimumloon berekend?
 • Welk formulier moet u voor de de aanmelding in Duitsland gebruiken?
 • Waar moet uw bij het invullen van de formulieren op letten?
 • Als werkgever loopt u mogelijk risico’s op het gebied van loonbelasting en de premieheffing sociale verzekeringen met als gevolg dat u bij een controle naheffingsaanslagen krijgt opgelegd, veelal met hoge boetes.
 • U loopt bovendien de kans dat u uw personeel teveel laat betalen waardoor zij een te laag nettoloon genieten.
 • Begeleiding van /controles op het gebied van loonheffing en verzekeringen;
 • Begeleiden en afhandelen contacten met uitvoeringsinstanties/sociale verzekeringen
 • Met een professionele personeelsadministratie kunt u meer tijd vrij maken voor uw kernactiviteiten.
 • Hoe lang is uw medewerker in dienst, welke opleidingen heeft hij gevolgd, welke afspraken zijn gemaakt en wat is besproken tijdens de verschillende beoordelings- en/of functioneringsgesprekken?
 • Wij helpen u graag bij het opzetten en bijhouden van uw personeelsadministratie en wijzen u op de noodzaak om bepaalde gegevens te achterhalen of vast te leggen.

Wij begeleiden en adviseren aangaande de mogelijkheden en fiscale gevolgen van vergoedingen voor reis- en verblijfkosten.

 • Wij adviseren u om te komen tot een maximaal netto voor de werknemer bij minimale arbeidskosten voor u als werkgever
 • We stemmen ons advies af op de juridische, sociale en fiscale context van uw bedrijf en de individuele situatie van de medewerkers.
 • gsm of pc
 • internetabonnement
 • tankbon
 • maaltijdvergoeding
 • vakantiebonus

De grensoverschrijdende werkgever

Als werkgever in een internationale wereld doet u zeker al zaken met het buitenland. U bent van plan een opdracht in het buurland aan te nemen. Uw werknemers zullen hiervoor in Duitsland werkzaam zijn.
Of een van uw werknemers woont al een tijd in Duitsland.

Al deze voorbeelden hebben als gevolg, dat u behoefte heeft aan een adviseur met expertise op het gebied van grensoverschrijdend werk. Als specialist voor grensoverschrijdend advies Nederland-Duitsland staan wij u en uw werknemers graag als betrouwbare adviseur ter zijde.

 • Advies optimalisering salary splitting
 • Aangiften inkomstenbelasting voor uw medewerkers, met een goede afstemming tussen Duitsland en Nederland
 • Advies en toetsing volgens internationale regels betreffende sociale zekerheid
 • Advies, ondersteuning en aanvraag i.v.m. A1-verklaringen
 • Fiscaal advies en advies sociale zekerheid voor werknemers
 • Grensoverschrijdend fiscaal advies en advies sociale zekerheid DGA
 • Advisering aangaande eventuele aansprakelijkheid van de DGA in Duitsland
 • Advies rondom dividenduitkeringen
 • Toepassing van het belastingverdrag Duitsland/Nederland
 • Advies i.v.m. bijtelling en bijzondere bepalingen woon-werk-verkeer in Duitsland
 • Advies voorwaarden Duits kenteken
 • Toetsing BPM en motorrijtuigenbelasting
 • Auto van de zaak
 • Bepaling heffingsrecht volgens 183-dagen regeling
 • Advies, ondersteuning en aanvraag i.v.m. A1-verklaringen
 • Advies betreffende Arbeitnehmer-Entsendegesetz
 • Advies bij bouwwerkzaamheden in Duitsland

Juridisch grensoverschrijdend advies

Juridische partner: kpp-recht.de

Logo KPP Recht

U wilt een compleet advies. Daar horen ook de juridische regels bij. Daarom is KPP gelieerd met een advocatenkantoor, KPP Recht. Wij staan u terzijde met alle denkbare juridische zaken, al dan niet grensoverschrijdend.

 • Aannemen van personeel in Duitsland
 • Arbeidscontracten (Duits en Internationaal)
 • Contracten voor DGA
 • Ontslag
 • Bedrijfsovername
 • Voeren van procedures voor het Duitse Arbeitsgericht
 • Minimumloon
 • CAO

Uitzendbranche

Wat moet ik doen als ik als uitzendbureau in Duitsland actief wil worden?

 • Vergunningprocedure bij de Bundesagentur für Arbeit
 • Begeleiding van controles
 • Speciale contracten voor uitzendkrachten

Bouw

Aan weke regels moet ik voldoen als ik als bouwbedrijf naar Duitsland ga?

 • Handwerksrolle (ambachtelijk inschrijving)
 • Meldingen inzake Arbeitnehmerentsendegesetz
 • Uitzenden in de Bouw? Mag dat?
 • SOKA (Moet ik als bouwbedrijf bijdragen aan de SOKA betalen?)
 • Wat gebeurt er als er controle op de bouwplaats komt, met name van de douane?
 • Oprichten van een GmbH binnen één dag
 • Welk rechtsvorm is voor u geschikt? (maatschap, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, besloten vennootschap)
 • Opstellen van statuten van uw GmbH
 • Due Dilligence toetsingen
 • Koop en verkoop van ondernemingen
 • Huurcontracten
 • Algemene voorwaarden
 • Toetsen van contracten
 • Het voorbereiden van aandeelhoudersvergaderingen en deze bijwonen
 •  
 • Advies m.b.t. EU-erfrechtverordening
 • Bedrijfsopvolging
 • Maken van testamenten en erfcontracten

Particulier grensoverschrijdend advies

U woont in het ene land en werkt in één of meerdere andere landen. Een nieuwe baan in het andere land biedt de kans te emigreren of te immigreren. De Duitse vastgoedmarkt trekt u aan en u koopt een huis voor verhuur. In uw arbeidsverleden heeft u in Duitsland gewerkt en u ontvangt nu Duitse AOW (Rente).

In al deze voorbeelden komt u in aanraking met de wet- en regelgeving van meerdere landen. Als specialist voor grensoverschrijdend advies Nederland-Duitsland staan we u graag als betrouwbare adviseur ter zijde.

 • Bepaling heffingsrecht van betrokken landen, waar betaalt u welke belasting?
 • Voorkoming dubbele belasting i.v.m. aangifteverplichting in meerdere landen
 • Corresponderende belastingaangiften Nederland en Duitsland in één hand
 • Advies keuzerecht binnenlandse belastingplicht
 • Advies optimalisering salary-splitting
 • Alternatiefberekeningen (hypotheekrenteaftrek in Nederland vs. belastingvoordelen in Duitsland)
 • Advies betreffende internationale regels en verplichtingen i.v.m. sociale zekerheid
 • Advies betreffende rechten i.v.m. sociale zekerheid, zoals uitkeringen, AOW etc.
 • Advies ten aanzien van kinderbijslag/Kindergeld
 • Voeren van Duitse bezwaarprocedures bij de belastingdienst
 • Optreden als procureur in belastingprocedures in Duitsland
 • Vertegenwoordiging bij belastingstrafrechtzaken in Duitsland
 • Verzoek om vrijstelling/teruggaaf buitenlandse bronbelasting in Duitsland
 • Begeleiding van belastingcontroles in Duitsland
 • Ondersteuning bij de communicatie betreffende fiscale en financiële vraagstukken met overheidsinstanties of derden
 • Bepaling aangifteverplichting en heffingsrecht
 • Advies betreffende wijzigingen belastingheffing i.v.m. belastingverdrag met Duitsland.
 • Aangiften inkomstenbelasting in Duitsland en – indien gewenst – corresponderend in Nederland